100k - 199k

Hyundai Creta

$185,000$219,000

750k - 1M+

Porsche Cayenne

$1,075,000

750k - 1M+

Porsche Panamera

$1,450,000

300k - 499k

BMW X1 M Sport

$410,000

Hatchbacks

Toyota Prius C

$175,000

200k - 299k

Chevy Cruze Turbo

$190,000$210,000

300k - 499k

Honda Accord

$389,000
Hybrid

200k - 299k

Hyundai Ioniq EV

$240,000
$230,000$264,000

100k - 199k

Kia Cerato Sedan

$186,000

300k - 499k

Subaru XV

$275,000$305,000
$1,000,000

300k - 499k

Toyota Camry

$395,000

Commercial Vehicles

Toyota Haice

750k - 1M+

Ford Mustang 5.0

$1,145,000

500k - 749k

BMW X4

$595,000
$325,000

200k - 299k

Volkswagen Amarok

$235,000$299,000