200k - 299k

Audi A1

$233,000$240,000

300k - 499k

Subaru Legacy

$410,000$750,000

100k - 199k

Nissan Versa

$156,000

300k - 499k

Kia Sportage GT 2WD

$337,181

300k - 499k

BMW 120i Dynamic

$310,000

300k - 499k

BMW 318i M Sport

$450,000

300k - 499k

Toyota Rav4

$240,000

300k - 499k

Mazda MX-5 (Miata)

$425,000
$315,000

750k - 1M+

Porsche Panamera

$1,450,000

200k - 299k

Honda HR-V Leather

$279,000

750k - 1M+

Range Rover Sport

$1,599,000

500k - 749k

Toyota Camry Hybrid

$525,000

300k - 499k

Hyundai Sonata 2.0

$335,000

100k - 199k

Isuzu DMAX

$155,000$265,000
$379,000

100k - 199k

Chevrolet Spark

$130,000

300k - 499k

Nissan Pathfinder

$750,000

500k - 749k

Porsche Macan

$735,000

100k - 199k

Suzuki APV

$151,950$224,950

Commercial Vehicles

International PayStar

$900,000

300k - 499k

BMW 318i Dynamic

$390,000

100k - 199k

Honda Fit

$175,000

200k - 299k

Ford Focus Titanium

$239,000

300k - 499k

BMW X1 Line

$385,000

300k - 499k

Audi Q3

$311,000$450,000
$325,000

Commercial Vehicles

International DuraStar

$550,000