Commercial Vehicles

Toyota Haice

200k - 299k

Mercedes A CLASS

$300,000
$822,000
$275,000
$325,000
$365,000

Commercial Vehicles

International PayStar

$900,000

Massy Motors

Volvo XC60

$552,000$580,000
$215,000$290,000

500k - 749k

ISUZU FTR 90

$560,000

750k - 1M+

BMW 640i Coupe

Commercial Vehicles

Nissan E26

Isuzu

Isuzu MUX

100k - 199k

Chevy Sonic

$165,000

Commercial Vehicles

Toyota Coaster

300k - 499k

Mazda MX-5 (Miata)

$425,000
$799,000
$495,000

500k - 749k

Toyota Camry Hybrid

$525,000
$575,000

750k - 1M+

BMW 740Li M Sport

$1,369,570

100k - 199k

Chevrolet Spark

$130,000
$313,200

100k - 199k

Honda City CNG

$179,950

300k - 499k

Lexus IS

Massy Motors

Volvo XC90

$800,000

750k - 1M+

Porsche Cayenne

$1,075,000

500k - 749k

Porsche Macan

$735,000
$245,000